Kompozitné nátery

//Kompozitné nátery
Kompozitné nátery

Povrchová ochrana materiálov voči korózií, chemickým vplyvom

Úprava povrchov tenkovrstvými kompozitnými materiálmi. Nanášanie štetcom, valčekom alebo striekaním.

Výhody: široká škála materiálov, výber na základe typu chemického materiálu ( kyseliny, zásady, syntetické rozpúšťadlá…..) ,požadovanej tepelnej odolnosti a ostatných prevádzkových podmienok. Zároveň poskytujú ochranu voči korózii a kavitácii. Zabraňujú tvorbe nánosov spalín, prachu alebo usadenín čím uľahčujú čistenie.

Príklady aplikácií: nádrže na skladovanie chemikálií, záchytné jamky, armatúry, čerpadlá, výmenníky, ventilátory, časti strojov a zariadení…

Ochrana materiálov voči abrazii

Nanášaním kompozitných materiálov s obsahom keramiky v hrúbke 3-6mm – vyrovnávajú nerovnosti spôsobené abraziou, vhodné hlavne pre menšie dopadové uhly

Príklady aplikácií: šneky, čerpadlá, triediče, sklzy, presypy, dopadové dosky, ťažné valce (zabraňujú odieraniu, zlepšujú prenos sily a zároveň zabraňujú naliepaniu materiálu na valec čím predlžujú jeho životnosť)

Ochrana kovových materiálov

Ochrana kovových materiálov

Ochrana voči agresívnym chemikáliám

Ochrana voči agresívnym chemikáliám

Ochrana voči korózií

Ochrana voči korózií

Ochrana voči naliepaniu spalín a prachu

Ochrana voči naliepaniu spalín a prachu

Ochrana voči odieraniu materiálu

Ochrana voči odieraniu materiálu

Zlepšenie prúdenia kvapalín

Zlepšenie prúdenia kvapalín

Kladky

Kladky

Sušička

Sušička

Príklad aplikácie „pred“ a „po“

Kliknite na šípky v strede a posúvajte ich doľava alebo doprava

Máte otázky? Radi vám odpovieme!